Hva kommer her?

Den optimale måten å ekspandere i Norden ble for Kredinor å kjøpe to veletablerte og solide inkassoselskaper. Den 4. april kunngjorde Kredinor kjøp av det danske inkassoselskapet Købmandstandens inkasso service A/S (KIS), etablert i Danmark i 1878 og eid av Lone Zangenberg som var 3. generasjon eier av familieselskapet. Den 1. desember byttet Købmandstandens Inkasso Service AS offisielt navn til Kredinor AS. Den 30. november kunngjorde Kredinor kjøp av det svenske inkassoselskapet Kredit-Inkasso AB, etablert i Sverige i 1960 og eid av Handelsbanken Finans AB. Den 2. januar 2018 byttet var kjøpet formelt i orden og Kredit-Inkasso byttet navn til Kredinor AB.

Kredinor Konsern i Norge

Den nordiske virksomheten ble etter kjøp og navnebytte til et konsern, bestående av Kredinor Konsern i Norden med Tor Berntsen som konsernsjef og administrerende direktør. Divisjonene er Kredinor SA som er morselskapet i Norge med Tor Berntsen som administrerende direktør, Kredinor AB som er datterselskapet i Sverige med Gunilla Brunnberg som administrerende direktør og Kredinor AS som er datterselskapet i Danmark med direktør Jørgen-Renè byrholt. Administrerende direktør Tor Berntsen er styreleder i selskapene Kredinor AS og Kredinor AB.

Norges største inkassoselskap målt i antall saker

I Norge mottok Kredinor 2 millioner saker til behandling i 2017 fra de rundt 2 000 virksomhetene som er våre medlemmer og kunder. Det utgjør en markedsandel på nesten 25%. I tillegg administrerte Kredinor om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp kjøpte Kredinor porteføljer med utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner.

I Norge mottok Kredinor 2 millioner saker til behandling i 2017 fra de rundt 2 000 virksomhetene som er våre medlemmer og kunder. Det utgjør en markedsandel på nesten 25%. I tillegg administrerte Kredinor om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp kjøpte Kredinor porteføljer med utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner.

Inkassoutviklingen – et «marked» i vekst

Norges største inkassoselskap målt i antall saker

I Norge mottok Kredinor 2 millioner saker til behandling i 2017 fra de rundt 2 000 virksomhetene som er våre medlemmer og kunder. Det utgjør en markedsandel på nesten 25%. I tillegg administrerte Kredinor om lag 8,0 millioner fakturaer for oppdragsgivere som overlater hele verdikjeden fra faktura til betaling til Kredinor. Innenfor Porteføljekjøp kjøpte Kredinor porteføljer med utestående krav til en verdi av om lag 3 milliarder kroner.

Antall mottatte saker, totalt for alle inkassoselskapene i Norge, endte i 2017 på rundt x,x millioner saker. Disse sakene utgjør totalt en fordringsmasse på NOK xx,x milliarder totalt, en økning på x prosent fra 2016. De 2 millioner sakene Kredinor mootok utgjør om lag kr 13,1 milliarder i fordringsmasse til Kredinors oppdragsgivere.

Inkassoutviklingen – et «marked» i vekst